Innkalling til årsmøte 9. juni 2020 kl 18.00

Postet av Ljan Tennisklubb den 26. Mai 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan Tennisklubb. Vårt årsmøte skulle vært avholdt 30 mars, men pga. Corona så ble dette utsatt på ubestemt tid. Nå er det sluppet opp på en del restriksjoner og vi velger derfor å avholde vårt årsmøte i klubbhuset som vanlig.

Årsmøtet avholdes tirsdag 09 juni kl. 19 i Ljan Tennisklubb, Gladvollveien 21. 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 02 juni til ljan.tennis@gmail.com. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.ljantennis.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og må ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret 


Vedlegg: innkalling, saksliste og årsberetning

Ljan TK arsberetning 2019_T.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.