Klubbens historie

Ljan Tennisklubb ble stiftet 11.juni 1931.Interessen for tennis må betegnes som stor ved at det allerede i klubbens første år var 61 medlemmer. Klubben hadde ikke egne baner før i 1939, inntil da spilte medlemmene på private baner på Ljan.

Klubbens baner ble anlagt på tomten i Gladvollveien som ble anskaffet sommeren 1938, til sammen 3 ½ mål for i alt kr. 5 000,-. Den første banen ble klar i juni 1939, i september ytterligere en bane og våren 1940 bane nr. 3. Det første "klubbhuset" hadde vært en "badehytte" som ble benyttet av tyskerne unde krigen på Ljanskollen. Hytta, som var en laftet hytte på ca. 30 kvm, ble flyttet til tennisklubbens tomt og innviet i juni 1946. Dette klubbhuset ble en møteplass i mer enn 30 år før dagens klubbhus stod ferdig i 1977.

I 1953 fikk klubben festet tomten som i dag brukes til paddle-baner. Bane nr. 4 ble anlagt på slutten av 50-tallet. Paddle-banen ble først etablert og tatt i bruk i 1963 og dermed åpnet det seg en helt ny mulighet for å tilby også barn fra 6-7 års alder en tilbud om ballspill over nett..

Interessen for tennis på Ljan har gått i bølgedal. Ved å arrangere både norgesmesterskap og nordiske mesterskap har klubben vist at den også makter større arrangementer, samtidig som økt aktivitet har sørget for god rekruttering. For å skaffe midler til klubbens drift har det bl.a. vært arrangert både bridgeturneringer og hyggeaftener samt rebusløp. Det ble også i noen år utgitt et eget Ljans-blad som skaffet inntekter takket være mange annonser og mye godt lesestoff

Klubben tegnet tidlig andel i Nordstranshallen og dette gav mulighet for innendørsspill for LTKs spillere. Senere fikk Nordstrand Tennisklubb egen boblehall, og dette satte fart i planene om egen "boble" på Ljan. Dette ble en realitet med offisiell åpning 1.oktober 1978.Etter 27 år var den første boblehallen moden for utskifting og høsten 2005 stod en ny hall ferdig på hardcourtbanene.