Årsmøte 2024

Vedlagt er innkalling til årsmøte med årsberetning og regnskap for 2023. Årsmøtet er mandag 18. mars kl 1800 i klubbhuset.

Årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan tennisklubb. Årsmøtet avholdes 29.03.2023 kl. 19.30 i klubbhuset i Gladvollveien 21. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes senest 2

Årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan tennisklubb. Årsmøtet avholdes 29.03.2022 kl. 19.30 i klubbhuset Gladvollveien 21. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter finner du her: Ljan TK arsberetning 2021 . For &arin

Årsberetning 2020

Her kan du lese årsberetningen for Ljan tennisklubb 2020

Arrangement

Innkallelse til årsmøte Ljan tennisklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan tennisklubb. Årsmøtet avholdes 26.05.2021 kl. 19.00.  Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av

Innkalling til årsmøte 9. juni 2020 kl 18.00

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan Tennisklubb. Vårt årsmøte skulle vært avholdt 30 mars, men pga. Corona så ble dette utsatt på ubestemt tid. Nå er det sluppet opp på en del restriksjoner og vi velger derfor å avholde v&ari

Årsmøte 2019

Årsmøte i klubbhuset 13.mars kl 18.00 Til medlemmene i Ljan Tennisklubb Oslo 27. februar 2019 Innkalling til årsmøte i Ljan Tennisklubb   Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan Tennisklubb. Årsmøtet avholdes d

Årsmøte i klubbhuset 20.mars kl 19.30

Til medlemmene i Ljan Tennisklubb Oslo 14. februar 2018 Innkalling til årsmøte i Ljan Tennisklubb   Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan Tennisklubb. Årsmøtet avholdes den 20.mars 19.30 i Ljan Tennisklubb, Gladvollveien 21. Saker som et medlem ønsker å tatt op

Innkalling til Årsmøte 2017, Onsdag 1. mars klokken 20.00

Saksliste: Godkjenning av fremmøtte medlemmer Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokoll Årsberetning 2016 Årsregnskap 2016 Budsjett 2017 Fastsettelse av kontingenter 2018. Innkomne forslag Valg av styre og komi

Årsmøte i klubbhuset 1. mars klokken 19.30

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til en kopp kaffe med gjennomgang av styrets beretning, samt fremlegging av budsjett for 2016.20150209 Ljan TK årsberetning 2015.docx20160216 Ljan TK budsjett 2016 v3.xlsxVelkommenHilsen Styret

Innkalling til årsmøte i Ljan Tennisklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan Tennisklubb. Årsmøtet avholdes den 1. Mars klokken 1930 i Gladvollveien 21, 1168 Oslo. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10. februar til ljan.tennis@gmail.com.