Ønsker du bli medlem i Ljan Tennisklubb?

Fordeler med å være aktiv medlem i Ljan tennisklubb:
  • Fri bruk av banene i sommerhalvåret
  • Rabatt på faste innendørstimer i vinterhalvåret
  • Rabatt på leie av klubbhuset

Støttemedlemsskap har ikke samme rettighet til fri bruk av banen, eller rabatt ved leie innendørsbane/hus. Medlemskap søker du om via MATCHi.


Ulike medlemskap som er tilgjengelige:

Støttemedlemskap kr 600,-
Juniormedlemskap kr 625,- 
Seniormedlemskap kr 2000,- 
Familiemedlemskap kr 2850,- 
Studenter (18 til 25 år med gyldig studentbevis) kr 1025,-