Oppdatert! Tennisbobla delvis stengt pga. nye retningslinjer fra Oslo kommune

Postet av Ljan Tennisklubb den 8. Nov 2020

Oslo Kommune innfører stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs.

Barneidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys.

Med bakgrunn i disse retningslinjene blir bobla på Ljan tennisklubb stengt for all aktivitet med unntak av:
  • Organisert aktivitet for barn og unge opp til og med 12 år
  • Trening for profesjonelle spillere som har tennis som yrke

Dette betyr dessverre at vi må avlyse alle voksenkurs fra mandag 9.nov klokken 24 (natt til tirsdag) og fram til 30 november.

Kontraktstimer, blåkorttimer og annen baneleie blir også stengt. Treningsrommet blir stengt for alt annet enn organisert trening for barn og unge. Vi fortsetter også med retningslinjene om at det kun er spillere som skal oppholde seg i hallen, foreldre må hente og levere utenfor hallen.

Klubben har opplevd sterk pågang både på medlemssiden og baneleie siste året. Økt aktivitet har også ført til økte kostnader. Selv om vi aldri har hatt høyere inntekter for bobla enn denne sesongen så viser foreløpige beregninger et driftsunderskudd på bobla isolert på rundt 100.000 kroner for sesongen 2020/21. 

Vi vil, hvis det er økonomisk forsvarlig, kompensere noe for bortfall av aktivitet, men her vil vi kommer tilbake til hvordan og når dette eventuelt kan gjennomføres. 

De nye reglene gjelder fra mandag 9.nov klokken 24 (natt til tirsdag) og fram til 30 november.

Vi er glade for at barn og unge kan opprettholde organisert trening, og vi håper normalt spill for alle medlemmer kan komme tilbake så fort som mulig. I mellomtiden må vi alle følge reglene og ta vare på hverandre.

Vi minner om våre smittevernregler.Innkalling til årsmøte 9. juni 2020 kl 18.00

Postet av Ljan Tennisklubb den 26. Mai 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan Tennisklubb. Vårt årsmøte skulle vært avholdt 30 mars, men pga. Corona så ble dette utsatt på ubestemt tid. Nå er det sluppet opp på en del restriksjoner og vi velger derfor å avholde vårt årsmøte i klubbhuset som vanlig.

Årsmøtet avholdes tirsdag 09 juni kl. 19 i Ljan Tennisklubb, Gladvollveien 21. 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 02 juni til ljan.tennis@gmail.com. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.ljantennis.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og må ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret 


Vedlegg: innkalling, saksliste og årsberetning

Ljan TK arsberetning 2019_T.docxOppdatering vedr booking av baner og organisert trening

Postet av Ljan Tennisklubb den 14. Apr 2020

Vi har nå lagt bak oss en litt spesiell påskeferie der vi alle stort sett har vært hjemme hos oss selv. 

Anleggskomiteen i klubben har brukt påsken på og sette i stand våre utebaner. Og det har til sammen blitt gjennomført ca. 100 arbeidstimer på utebanene. Vi som klubb har foretatt relativ store investeringer for å få banene i god stand og vi håper derfor at dere alle kan bidra fremover for at de skal holde seg i super stand.

Banene ser ut som nye og vi gleder oss alle til de åpner seinere i dag. Det er viktig at vi alle etter at vi har spilt koster og vanner banene, samt at vi nå også i en periode valser banene bak grunnlinjen. Vi minner om at vi alle små bruke tennissko når vi spiller på alle våre baner og ved spill på Hard Court banene må vi alle også påse at våre tennissko er rene under. En vil ikke få spille på våre baner uten at en har tennissko.  

Oppdatert informasjon om booking av baner og organisert trening. 

Søndag 05.04 kom NTF med nye retningslinjer for tennis som åpner opp for at man kan spille tennis utenom med familiemedlemmer, retningslinjene er derimot såpass krevende at vi ikke har åpnet bredt for dette gjennom påsken. 

Fra og med 14.04 er det tillatt med spill utenfor familie for singlespill. 

Det er viktig at dere leser og setter dere inn vi våre retningslinjer.

De mest krevende retningslinjene er å ikke ta på samme tennisballer. Det betyr at man ikke kan serve og må bruke racket/ben for å få ballen opp fra bakken eller bli «feedet» av en trener. 

Vi ønsker også å sette i gang med organisert trening. Vi ønsker da en gradvis start for å teste at det er praktisk mulig å gjennomføre tennistrening i henhold til retningslinjene. Vi starter derfor med de mer aktive eldre utøverne som enklest klarer å sette i gang ballen uten å ta på den. 

Det er maks lov til å ha fire spiller og en trener per bane og vår organisert treninger vil derfor ha redusert kapasitet, men vi vil benytte alle baner. På banen må man uansett ha 2 meters avstand mellom spillerne til enhver tid og ballene skal ikke berøres av andre enn treneren.

Hvis vi får gode erfaringer på vårt organiserte treninger i uke 16 så vil vi komme i gang med resten av gruppene i løpet av uke 17 og eller 18. Pga. nye retningslinjer vil vi ikke kunne påregne å gjennomføre treningen med akkurat de samme gruppene og på de samme tidspunktene,. Vi ber alle om å være litt fleksible på hvem man spiller med for at dette skal gå. Vi vil kjøpe inn litt ekstra utstyr for at utøverne blant annet kan plukke baller på en sikker måte. 

For de aller minste barna (oransje, rødt, blått nivå) avventer vi, vi må gjøre oss opp en formening om vi klarer å arrangere organisert trening innenfor retningslinjene for de eldre gruppene før vi kan sette i gang med de yngre. 

Vi gjør oppmerksom på at ALLE må følge retningslinjene for at vi kan forsvare å holde åpent, bryter man retningslinjene vil man kunne bli utestengt fra klubbens anlegg. 

Vi håper at medlemmene er fornøyde med at vi så smått kommer i gang igjen. Vi vil fortløpende evaluere hvordan det fungerer og utvide tilbudet ytterligere.

HUSK BOBLEDUGNAD NESTE LØRDAG 18.04.20 KL. 10.00 

Mvh 

Ved formann

Gunnar BirkevoldLjan tennisklubb åpner opp for tennisspilling for familier som bor under samme tak

Postet av Ljan Tennisklubb den 7. Apr 2020

Vi ber dere alle lese nøye gjennom teksten nedenfor.

Idrettsforbundet og Norges Tennisforbund har åpnet for at familiemedlemmer i samme husstand kan spille tennis med hverandre. Styret i Ljan tennisklubb har derfor laget et opplegg for å tilrettelegge for innendørsspill for familiemedlemmer i første omgang for påsken. Deretter evaluerer vi opplegget og avventer eventuell ny informasjon i løpet av påsken.  Ljan tennisklubb er opptatt av at vi ikke skal bli eller være en kilde til smitte, så vi vil følge nøye med på hvem som benytter bobla. Dere kan lese mer om reglene ved å trykke på link: https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/informasjon-om-corona-viruset

For de familiene som kommer inn under unntaket og som ønsker å spille, så kan dere booke bane (må ha blått kort) på vår hjemmeside. De medlemmene som har fast time kan også benytte denne, men bare med spill med familie som lever under samme tak. Det er viktig at vi alle følger smittevernloven.   

Vi presiserer at vi kun åpner opp for spill for familier som bor under samme tak og vi ber om at alle respekterer dette og at alle forholder seg til smittevernloven.

 

Klubben vil følge nøye med på hvem som booker og det er viktig at en følg våre retningslinjer. Alle som skal spille må booke i vårt bookingsystem. Se retningslinjer nedenfor. I tillegg ønsker vi at alle bruker hansker når en går inn i hallen. Og at en vasker seg med antiback som en finner rett innenfor døren. Vi ber alle avslutte timen fem minutter før hel tid, slik at en er ute av hallen før nye personer kommer inn. Alle som skal inn i hallen bes vente utenfor til klokken er hel og de som har spilt før har kommet ut. HUSK DETTE.

Vi har innført strenge retningslinjer og vi er avhengig av at alle følger disse, ved avvik kan tilbudet stoppes umiddelbart for alle. 

Vi satser på å åpne våre utebanene medio April og vi vil da stenge ned bobla. Dugnad for å få våre utebaner i stand for sesongen starter i morgen kl. 10.00, møt opp så fordeler vi arbeidsoppgaver og deler inn i ulike team på max 5 personer pr. bane som kan jobbe utover påsken. 

Med det ønsker vi alle våre medlemmer en god påske og husk å følg alle smittevernreglene så vi kommer oss raskt tilbake i ordinær drift. 
Ljan Tennisklubb avlyser all organisert trening fra og med i dag

Postet av Ljan Tennisklubb den 12. Mar 2020

Ljan Tennisklubb innretter seg etter Oslo Idrettskrets anbefaling om å stanse all organisert trening. 

Dette gjelder både Tennisskolen og voksenkursene.

Vi vil følge utviklingen fortløpende og gir beskjed om endringer.