Retningslinjer for spill på Ljan tennisklubbs anlegg

Oppdatert 14. desember 2021

Mandag 13. desember la regjeringen frem inngripende tiltak og restriksjoner for å redusere den økende smitten i Norge. Tiltak og anbefalinger trer i kraft natt til 15. desember og får dessverre konsekvenser for idretten. 

Bobla vil være åpen for de med faste timer og blått kort.

Første kvartal av 2022 vil helt sikkert bære preg av smittebekjempelse og restriksjoner. Det er derfor ekstra viktig at vi gjør en skikkelig smittereduserende innsats inn mot den kommende høytiden. For, julefeiring er for mange den store familiehøytiden der vi skal dele kvalitetstid og lade batteriene til nye tøffe måneder i 2022. 

Under vil NTF redegjøre for hvilke anbefalinger vi mener tar hensyn til et godt smittevern og som samtidig sørger for mest mulig aktivitet innenfor forsvarlige rammer.

NTF har lagt til grunn til at tennis og padel er avstandsidretter med en stor spilleflate.

Det viktigste: 

 • Hold deg hjemme om du er syk. 
 • Vask hendene ofte, og unngå håndtrykk og klemmer. 
 • Reduser antall nærkontakter. 
 • Unngå kollektivtransport dersom det er mulig. 
 • Bruk munnbind – utenom aktiviteten – hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre. 

Barn og ungdom:

 • Kan gjennomføre organiserte treninger. Trener skal bruke munnbind.
 • Kan gjennomføre egenorganisert trening. 
 • Kan gjennomføre arrangement i egen klubb. 
 • Skal unngå turneringsspill til smitten er redusert. Ny vurdering gjøres i starten av januar.
 • Kan gjennomføre kamper i egen kohort. 
 • Ellers gjelder alle punkt i «forsvarlig smittevern» og «det viktigste» 

Voksne deltakere:

 • Voksne kan gjennomføre organisert treninger med maks 4 deltakere per bane (600 m2).
 • Deltakerne skal forlate anlegg 5 minutt før hel time, og nye deltakere kommer inn på hel time.
 • Treneren skal benytte munnbind og holde 1 meters avstand til deltakerne. 
 • Voksne kan gjennomføre egenorganisert trening. 
 • Kan gjennomføre arrangement i egen klubb der man kan ivareta forsvarlig smittevern.
 • Skal unngå turneringer til smitten er vesentlig redusert. Ny vurdering gjøres i starten av januar.
 • Ellers gjelder alle punktene i «forsvarlig smittevern» og «det viktigste».

Forsvarlig smittevern:

 • Holde 1 meters avstand til de som ikke er i samme husstand, kohort eller tilsvarende nære.
 • Holde 1 meters avstand til de som ikke er i samme husstand, kohort eller tilsvarende nære.
 • Garderober skal i utgangspunktet holdes stengt, men kan holdes åpen dersom man kan organisere bruken slik at man unngår trengsel og tett kontakt.
 • Opphold i fellesareal skal unngås.
 • Påbud om munnbind utenom selve aktiviteten.
 • Trenere oppfordres til å bruke munnbind i undervisningen og holde minimum 1 meter avstand til deltakere.
 • Tilrettelegge for god håndhygiene og sørge for at deltakere unngår håndtrykk og klemmer
 • Plikt til å varsel arrangør/aktivitetsansvarlig dersom smitte oppstår.
VED REGELBRUDD KAN SPILLEREN UTESTENGES FRA KLUBBENS ANLEGG
Levert av IdrettenOnline