Retningslinjer for spill på Ljan tennisklubbs anlegg

Oppdatert 8. november 2020

Retningslinjer for hvem som kan spille

 • Ingen med symptomer på coronaviruset/ Covid-19-infeksjon, inkludert feber, eller andre luftveis-symptomer eller andre symptomer som kan gi mistanke om Covid-19-infeksjon, kan spille eller oppholde seg på Ljan tennisklubbs anlegg.
 • Generelle smittevernsregler skal følges. Se: www.fhi.no 
 • Ingen personer med påvist Covid-19-infeksjon kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet LTK før friskmeldt av lege.
 • Ingen personer med pålagt hjemmeisolering eller –karantene kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet LTK før perioden er gått ut.

Retningslinjer for hvordan opptre på anleggene

 • Hold avstand, min 1 meter til andre personer på anlegget (utenom din egen husstand)
 • Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller på banen.*
 • Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man kan ivareta 1-metersregelen. 
 • Det bør brukes såpevann, antibac eller lignende til håndvask både før, under og etter trening. 
 • Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr.
 • Nye spillere skal ikke komme inn på banen før tidligere spillere har forlatt banen.
 • Klubbhuset og treningsrom er åpne, men det er maks 5 personer i garderoben samtidig.  
 • Man må utvise varsomhet ved inngang til hallen. Det er ikke lov med flere familier i "slusen" inn mot Hallen.
 • For å minimere antall personer i hallen kan man ikke oppholde seg i hallen hvis det ikke er strengt nødvendig, for eksempel under egen trening.
 • Det er ikke lov med publikum (dvs. foreldre og andre kan skal ikke oppholde seg i hallen).
 • Henting og levering av spillere må skje utenfor hallen.


VED REGELBRUDD KAN SPILLEREN UTESTENGES FRA KLUBBENS ANLEGG


* Presisering om at for barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å sørge for avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere, er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og skoler. 

Levert av IdrettenOnline