Innkallelse til årsmøte Ljan tennisklubb

Innkallelse til årsmøte Ljan tennisklubb


Arrangør: Ljan Tennisklubb
Påmeldingsfrist: 24.05.2021 17:00

Tid


Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan tennisklubb. Årsmøtet avholdes 26.05.2021 kl. 19.00. 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

Alle som ønsker å delta bes om å melde seg på via dette arrangementet innen 24.05.21 (påmeldingsknapp høyt oppe på siden).

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her 


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16.05.21 til post@ljantennis.no. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside www.ljantennis.no 


Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet. 


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ljan tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ljan tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Her kan du lese styrets åreberetning for 2020.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan dere kontakte Gunnar Birkevold 47 68 26 80 som er ansvarlig for årsmøtet. 


Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Ljan tennisklubb 


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.