Bobledugnad

Bobledugnad


Tid


Sted

Vis kart

17. april kaller vi inn frivillige medlemmer og foreldre til barn på tennisskolen til dugnad for å ta ned bobla for sommeren.

Vi kommer til å ta kontakt med Norges tennisforbund for å få dispensasjon til å samle tilstrekkelig antall personer til å delta på årets dugnad. Det kreves rundt 25 personer for å ta ned bobla. Vi håper at vi klarer å samle tilstrekkelig antall medlem som deltar på tross av den utfordrende koronasituasjonen vi alle befinner oss i. Vi har også mange andre oppgaver som skulle vært gjennomført på og rundt anlegget så vi håper at så mange av dere kan bidra på årets dugnad. Vi vil organisere dere i team på max 5 personer og som jobber sammen hele denne dagen.

Vi setter stor pris på om du melder i fra om du kan delta ved å melde deg på dette arrangementet på facebook.


Helsedirektoratet og Norges Tennisforbund ønsker å opplyse om noen generelle råd for håndtering, vask og desinfisering før, under og etter arbeidet med demontering av boblene:

  • Alle som arbeider med demontering må bruke hansker.
  • Samle grupper på maks 5 personer (klubbene avgjør hvor mange grupper dere trenger totalt) - med alltid minst 1 meters avstand mellom personene - i sammenrullingsfasen gis dispensasjon for kun 1 meter avstand ettersom sammenrullingen er relativt tung og alt foregår utendørs
  • Overflater som det tas på, eller har vært tatt på, skal desinfiseres med sprit eller med klorinblanding (1/10-forhold vann/klorin).
  • Personer som er i risikogruppen skal ikke stille på dugnad.
  • Ingen med symptomer på coronaviruset/ Covid-19-infeksjon, inkludert feber, eller andre luftveis-symptomer eller andre
  • symptomer som kan gi mistanke om Covid-19-infeksjon, skal delta på vår dugnad eller oppholde seg på anlegg tilknyttet. Se: www.FHI.no for smittevernsregler.
  • Ingen personer med pålagt hjemme-isolering eller –karantene kan delta på duganden.
  • Vask av tøy både før og etter arbeidet bør skje i maskinvask på minst 60 grader. Bruk også hansker ved behandling av dette tøyet.

Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.