Tennisskole vinter/vår 2023

Vi ønsker hjertelig velkommen til ny sesong!
For evt. nye spillere, kan dere se en nærmere beskrivelse av dette i underliggende tekst.

Kriterier: God oppførsel, respekt for hverandre og godt humør. 
Utstyr: Treningssko, tennisracket, vannflaske, superundertøy om vinteren
Påmelding: Gjøres via Spond (Man må være medlem for å kunne melde seg på)
Kursstart: 9. januar

Sluttdato: 22. juni

Priser:
1 t/uke kr 3 100
2 t/uke kr 5 450

For mer informasjon, kontakt Jarle Kvalsund på post@ljantennis.no eller 907 84 942.

Rød gruppe

Anbefalt alder 5-8 år. (1 og 2 klassetrinn) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke. 
Mandag og/eller torsdag
Vil bli hentet på AKS kl. 15.20 og treningen vil starte kl. 15.30 og vare til 16.30.
Barna hentes på Ljan tennisklubb seinest kl. 16.40

Vi stiller med begge våre 2 trenere og vi vil benytte 2 baner og vi legger opp til mye ball spill, lek og moro. Ved få påmeldte vil vi benytte 1 bane og 1 trener.
Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene. Klubben holder baller som på dette kurset vil være trening baller tilpasset barn.

Program
Felles samling og oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. All tennis trening skal oppleves som lek og moro. Fokus på mestring og utvikling for hver enkelt. På dette kurset vil barna lære litt mer om de forskjellige grepene for de ulike slagene. Treningen vil for det meste bli konsentrert rundt grunnslagene forehand og backhand. De vil bli introdusert for de andre slag typer som volley, smash og serve. Det vil bli minitennis og litt poeng spilling i form av at alle vinner. Fokus på kurset vil være å lære grunnslagene. De vil også bli introdusert for hvordan en beregner poeng under en tenniskamp. Det vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT. 

Oransje gruppe

Nybegynner/litt viderekommende 
Litt viderekommende er de som har gjennomført minitennisen og eller gjennomgått rødt kurs som nybegynner
Anbefalt alder 8 – 10 år. (3 og 4 klassetrinn) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke. 
Barna går til tennisen selv og hjem etter tennisen er ferdig.
Opptil 8 spillere på banen. Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene.

Program
Felles samling og alle hilser, deretter felles oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. All tennis trening skal oppleves som lek og moro. På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash og serve. På dette kurset vil barna lære litt mer om hvordan tennisslagene kan slås og vi kommer mer inn på hvordan dette med poeng foregår på stor bane. Vi vil bruke mer tid på instruksjon av alle slag, men fortsatt vil grunnslagene forehand og backhand være hovedfokus. Det vil bli minitennis og litt poeng spilling i form av at alle vinner. Vi vil også komme inn på andre slag typer. Men fokuset på kurset vil være å lære grunnslagene.

Vi innfører ulike øvelser for barna når de venter på instruksjon og har kjøpt inn 2 ballvegger som vil bli benyttet til dette. I tillegg vil en holde barn aktiv gjennom øvelser med racket og ball mens de venter på instruksjon.

Vi vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT. 

Baller
Klubben holder baller som på dette kurset vil være trening baller tilpasset barn..

Grønn gruppe

Nybegynner /Litt viderekommende
Litt viderekommende er de som har gjennomført minitennisen og eller gjennomgått rødt kurs som nybegynner
Anbefalt alder 10– 12 år. (5 til  klassetrinn) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke. 

Opptil 6 spillere på banen. Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene.

Program
Felles samling og alle hilser, deretter felles oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. All tennis trening skal oppleves som lek og moro. På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash og serve.

På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash, og serve. På dette kurset vil barna lære litt mer om hvordan tennisslagene kan slås og vi kommer mer inn på hvordan dette med poeng spilling foregår på stor bane.

Vi vil bruke mer tid på instruksjon av alle slag, men fortsatt vil grunnslagene forehand og backhand være hovedfokus. Det vil bli poeng spilling i form av at alle vinner. Vi vil også komme inn på andre slag typer. Men fokuset på kurset vil være å lære grunnslagene.

Vi innfører ulike øvelser for barna når de venter på instruksjon og har kjøpt inn 2 ballvegger som vil bli benyttet til dette. I tillegg vil en holde barn aktiv gjennom øvelser med racket og ball mens de venter på instruksjon.

Vi vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT. 

Baller
Klubben holder baller som på dette kurset vil være trening baller tilpasset barn

Ungdomsgruppe

Viderekommende
Legger opp treningen mot de som har spilt tennis opp gjennom barneskolen.
Alder 13 + år. (fra ungdomsskolen og oppover) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke. 

Opptil 6 spillere på banen. Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene.

Program

Felles oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash og serve. På dette kurset vil ungdommene lære mer om hvordan tennisslagene kan slås. Vi vil bruke mer tid på instruksjon av alle slag ikke bare ha fokus på grunnslagene forehand og backhand. Her vil det bli brukt mer tid på de andre slagene, hvor serve og volley blir viktig. Det vil bli poeng spilling og for de som ønsker å spille konkurranse et bli lagt til rette for dette.

Vi vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT har vært tema på tidligere kurs, på dette kurset vil kraft bli innført og øvd på.