Årsmøte 2022

Postet av Lasse Ødegård den 21. Mar 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Ljan tennisklubb. Årsmøtet avholdes 29.03.2022 kl. 19.30 i klubbhuset Gladvollveien 21.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter finner du her: Ljan TK arsberetning 2021 .

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av klubben i minst en(1) måned, ha fylt 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha betalt årsmedlemskapet for 2022.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen
Ljan tennisklubb